Idemo prema vašem odjeljku

Jednostrani raskid ugovora

Korisnik može raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u sljedećim slučajevima:

  • ako je tražena usluga u cijelosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegovu izričitu prethodnu suglasnost i uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako njegova usluga bude u cijelosti ispunjena,
  • ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije prihvatljiva za povrat, a nakon isporuke je ocarinjena,
  • ako je predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon isporuke neodvojivo pomiješana s drugim stvarima,
  • ako je predmet ugovora proizvod ili usluga čija cijena ovisi o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a mogu nastati tijekom trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora,
  • ako je predmet ugovora proizvod izrađen po specifikaciji Kupca ili jasno usklađen s Kupcem,
  • ako je predmet ugovora o opskrbi alkoholnim pićima čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a isporuka se može izvršiti tek nakon 30 dana
  • ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja.
  • ako se potroši više od polovice proizvoda kada se pronađu neispravni proizvodi.
    Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora prije isteka roka obavijestiti tvrtku Duh u boci doo o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (Duh u boci doo, Kovinska 30, 10 090, Zagreb); ili e-mailom na shop@duhuboci.com u koji ćete unijeti svoje ime, prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili e-mail adresu, a možete koristiti i pisani obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Također, Ugovor o jednokratnom ugovoru koji se nalazi na sljedećoj poveznici OVDJE , korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem slučaju će tvrtka Duh u boci doo bez odgađanja dostaviti potvrdu o primitku obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora od strane e-pošta.

Rok za raskid Ugovora je 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisnik ili treća osoba koju odredi korisnik (koja nije prijevoznik) robu koja je predmet Ugovora bila u posjedu ili u slučaju usluge od sklapanja Ugovora.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Duh u boci doo, Kovinska 30, 10090 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije 14 (četrnaest) dana od dana Duh u boci doo, odnosno shop@duhuboci.com, donio je odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam.

Prije raskida ugovora nazovite nas na broj telefona +385994933049 ili nam pošaljite e-mail na shop@duhuboci.com kako bismo vam objasnili postupak povrata robe.

Sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača, Korisnik odgovara za svako oštećenje robe nastalo rukovanjem robom osim onog potrebnog za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcije robe. U slučaju oštećenja originalnog pakiranja, iznos povrata umanjuje se za postotak protuvrijednosti robe. U tom slučaju korisnik će biti obaviješten o iznosu za koji će biti umanjen povrat novca.

Povrat novca

U slučaju da ste platili robu koju trenutno nemamo na zalihi, vratit ćemo novac u roku od 24 sata. Ako bude potrebno, kontaktirat ćemo Vas ukoliko želite da ostatak narudžbe pošaljemo.

Slike prikazuju boce sa serijama koje se mogu razlikovati od serije (Batch no.) koje treba isporučiti kupcu. Ne jamčimo isporuku brojeva serija na slikama, već onih koje imamo na zalihama.

Razlika u seriji sa slika proizvoda i šarže koja je dostavljena kupcu nije razlog za povrat dostavljenog proizvoda.

Prigovori potrošača

Sve eventualne pritužbe šalju se pisanim putem ili e-mailom na info@oldpilots.com.

Na sve vaše komentare ili upite odgovorit ćemo u roku od 48 sati.

Adresa za podnošenje prigovora potrošača: Duh u boci doo, Kovinska 0, 10090 Zagreb.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah obavijestiti dostavljača koji je robu dostavio, odnosno odbiti primiti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. U tom slučaju treba obavijestiti prodavatelja kako bi se što prije dogovorila nova isporuka ili dogovorili daljnje radnje.

Rješavanje sporova

Eventualni spor između prodavatelja i kupca rješavat će se dogovorom i mirnim putem. Posebnom uredbom Europske unije od 15.02.2016. Sporovi vezani uz internet kupnju u EU bit će mogući putem ORS platforme (ODR) kojoj možete pristupiti putem interneta:

www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Platformu mogu koristiti potrošači i trgovci, a pritužbu je moguće podnijeti na bilo kojem od 25 službenih jezika EU.