Duh u boci doo

Uvjeti kupovine

Ovi uvjeti kupnje sastavljeni su u skladu s odredbama Zakona o elektroničkoj trgovini (Narodne novine br. 173/03, 67/08, 36/09, 130/11 i 30/14), Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41 /144, 110/15) i Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/145), te predstavljaju prethodnu obavijest u smislu članka 57. Zakona o zaštiti potrošača. (Narodne novine br. 41/14 , 110/15).

Internet trgovina https://duhuboci.com u vlasništvu je tvrtke Duh u boci doo iz Zagreba, HR10090, Kovinska 30, OIB: 56769884745 koja putem nje prodaje proizvode i usluge.

Svi materijali koji se nalaze na web stranici https://duhuboci.com intelektualno su vlasništvo tvrtke Duh u boci doo i mogu se koristiti samo uz izričito dopuštenje vlasnika autorskih prava, nositelja prava na žig i/ili dizajn. Duh u boci doo koristi se uslugama i sadržajem web stranice na način propisan ovim Općim uvjetima kupnje.

Prodavač

DUH U BOCI doo
Adresa: Kovinska 30, 10090 Zagreb, Hrvatska, EU
e-mail: shop@duhuboci.com
OIB: 56769884745
Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu, upisan pod MBS: 081134349
Tel: +385 91 6393333

Kupac

Kupac je svaka osoba koja se obveže pravnim prometom ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti te prihvaća opće uvjete poslovanja DUH U BOCI doo (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti).

Prihvaćanje Općih uvjeta kupac potvrđuje narudžbom proizvoda putem elektroničke (internet) trgovine. Korištenje usluga i sadržaja web stranice https://duhuboci.com dopušteno je samo punoljetnim osobama. Roditelji i/ili skrbnici dužni su o tome voditi računa, u suprotnom imaju sva prava i obveze proizašle iz takvog korištenja, a DUH U BOCI doo ne snosi odgovornost za bilo kakve posljedice takvog korištenja budući da se radi o prije ulaska na https:/ /duhuboci.com jasno i vizualno istaknuto pitanje “Imate li dovoljno godina da legalno pijete alkohol u svojoj zemlji?”

Zakonom je zabranjena prodaja alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol osobama mlađim od 18 godina.

Svaki kupac dužan je na zahtjev dobavljača dostaviti dokument kojim dokazuje svoju dob.

Opće odredbe

Ovi Opći uvjeti dostupni su kupcima u svakom trenutku i mogu se spremati, ponovno koristiti i reproducirati. Opći uvjeti poslovanja uređuju odnos između kupca i prodavatelja u vezi s uvjetima naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjeta plaćanja, odgovornosti za nedostatke, prava kupca na pisani prigovor na proizvode prodavatelja, pravo na raskid ugovora, uvjete isporuke proizvoda, druge podatke i druga pitanja važna za sklapanje kupoprodajnog ugovora putem elektroničke trgovine.

Opći uvjeti poslovanja internet trgovine sastavni su dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između prodavatelja i kupca ovim putem. Kupci su dužni dati točne, valjane i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja obrasca za registraciju.

Suprotno ponašanju kupaca, prodavatelj ovlašćuje prodavatelja da uskrati prodaju proizvoda.

Prodavatelj je ovlašten, u skladu sa svojom poslovnom politikom, bez prethodne najave, mijenjati sadržaj Općih uvjeta poslovanja, Prodajne cijene proizvoda, Maloprodajne cijene i ostale informacije vezane uz ovu Internet stranicu. Izmijenjeni sadržaj Općih uvjeta stupa na snagu objavom na ovim stranicama.

Cijene

Cijene prikazane u našoj internetskoj trgovini su maloprodajne, s uključenim PDV-om i naknadom od 0,07 € (povratna naknada) kada je primjenjivo.

Narudžbe i postupak kupnje

Proces kupnje započinje naručivanjem proizvoda putem elektroničke narudžbenice. Kupnja se obavlja odabirom proizvoda u željenoj količini, spremanjem u košaricu koja prikazuje odabrane proizvode po pojedinačnoj i ukupnoj cijeni. U košarici kupac može povećavati broj istih kupljenih proizvoda, brisati ili mijenjati odabrane proizvode.

Nakon odabira svih željenih proizvoda i popunjavanja svih potrebnih rubrika koje su potrebne za komunikaciju, prodaju i dostavu, kliknite na link NARUDŽI za potvrdu narudžbe.

Proizvodi se smatraju naručenim i ugovor sklopljenim kada kupac plati ili potvrdi primitak ponude.

Neki proizvodi mogu biti nedostupni ili rasprodani. Ukoliko nismo u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda ili sve naručene proizvode, kontaktirat ćemo Vas putem e-maila i obavijestiti o mogućim naknadnim rokovima isporuke, a svi ostali naručeni proizvodi će biti isporučeni. Po primitku takve obavijesti, kupac mora obavijestiti prodavatelja e-poštom o prihvaćanju novog roka isporuke za neisporučene proizvode ili o odustajanju od kupnje.

Isporuka proizvoda

Proizvode iz naše internet trgovine dostavljamo u gradove u Republici Hrvatskoj i pojedinim zemljama EU.

Trošak dostave izražen je u odnosu na težinu paketa i područje dostave, a ne na broj proizvoda u vašoj košarici.

Materijalni nedostaci / Roba oštećena u transportu

Naši proizvodi bit će pakirani na način da se ne mogu oštetiti uobičajenom manipulacijom u transportu.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti moguća oštećenja i odmah obavijestiti dostavljača koji je robu dostavio te odbiti primiti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

U tom slučaju treba obavijestiti prodavatelja kako bi se što prije dogovorila nova isporuka ili dogovorili daljnje radnje.

Jednostrani raskid ugovora

Korisnik može raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u sljedećim slučajevima:

  • ako je njegova usluga u cijelosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegovu izričitu prethodnu suglasnost i uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako njegova usluga bude u cijelosti ispunjena,

  • ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije prihvatljiva za povrat, a nakon isporuke je ocarinjena,

  • ako je predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon isporuke neodvojivo pomiješana s drugim stvarima,

  • ako je predmet ugovora proizvod ili usluga čija cijena ovisi o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a mogu nastati tijekom trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora,

  • ako je predmet ugovora proizvod izrađen po specifikaciji Kupca ili jasno usklađen s Kupcem,
  • ako je predmet ugovora o opskrbi alkoholnim pićima čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a isporuka se može izvršiti tek nakon 30 dana

  • ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja.

Ako se potroši više od polovice proizvoda kada se pronađu neispravni proizvodi.
Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora prije isteka roka obavijestiti tvrtku Duh u boci doo o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (Duh u boci doo, Kovinska 30, 10 090, Zagreb); ili e-mailom na shop@duhuboci.com u koji ćete unijeti svoje ime, prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili e-mail adresu, a možete koristiti i pisani obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Također, Ugovor o jednokratnom ugovoru koji se nalazi na sljedećoj poveznici OVDJE , korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem slučaju će tvrtka Duh u boci doo bez odgađanja dostaviti potvrdu o primitku obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora od strane e-pošta.

Rok za raskid Ugovora je 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisnik ili treća osoba koju odredi korisnik (koja nije prijevoznik) robu koja je predmet Ugovora bila u posjedu ili u slučaju usluge od sklapanja Ugovora.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Duh u boci doo, Kovinska 30, 10090 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije 14 (četrnaest) dana od dana Duh u boci doo, odnosno shop@ duhuboci.com donio je odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam.

Prije raskida ugovora nazovite nas na broj telefona +385994933049 ili nam pošaljite e-mail na shop@duhuboci.com kako bismo vam objasnili postupak povrata robe.

Sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača, Korisnik odgovara za svako oštećenje robe nastalo rukovanjem robom osim onog potrebnog za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcije robe. U slučaju oštećenja originalnog pakiranja, iznos povrata umanjuje se za postotak protuvrijednosti robe. U tom slučaju korisnik će biti obaviješten o iznosu za koji će biti umanjen povrat novca.

Povrat novca

U slučaju da ste platili robu koju trenutno nemamo na zalihi, vratit ćemo novac u roku od 24 sata. Ako bude potrebno, kontaktirat ćemo Vas ukoliko želite da ostatak narudžbe pošaljemo.

Slike prikazuju boce sa serijama koje se mogu razlikovati od serije (br. serije) koje treba isporučiti kupcu. Ne jamčimo isporuku brojeva serija na slikama, ali nakon što ih imamo na zalihama.

Razlika u seriji slika proizvoda i šarže koja je dostavljena kupcu nije razlog za povrat dostavljenog proizvoda.

Prigovori potrošača

Sve eventualne pritužbe šalju se pisanim putem ili e-mailom na shop@duhuboci.com.

Na sve vaše komentare ili upite odgovorit ćemo u roku od 48 sati.

Adresa za podnošenje prigovora potrošača: Duh u boci doo, Kovinska 30, 10090 Zagreb.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah obavijestiti dostavljača koji je robu dostavio, odnosno odbiti primiti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. U tom slučaju treba obavijestiti prodavatelja kako bi se što prije dogovorila nova isporuka ili dogovorili daljnje radnje.

Rješavanje sporova

Eventualni spor između prodavatelja i kupca rješavat će se dogovorom i mirnim putem. Posebnom uredbom Europske unije od 15.02.2016. Sporovi vezani uz internet kupnju u EU bit će mogući putem ORS platforme (ODR) kojoj možete pristupiti putem interneta:

www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Platformu mogu koristiti potrošači i trgovci, a pritužbu je moguće podnijeti na bilo kojem od 25 službenih jezika EU.

Izmjene Općih uvjeta kupnje

Prodavatelj zadržava pravo izmjene Općih uvjeta, kao i svih promjena na web stranici, njenoj strukturi, uslugama ili bilo kojem sadržaju bez prethodne obavijesti Kupcu. Izmijenjeni uvjeti stupaju na snagu u trenutku objave na stranici.

Korištenjem internet trgovine https://duhuboci.com nakon objavljenih izmjena kupac prihvaća sve aktualne Opće uvjete kupnje.

Prodavatelj zadržava pravo unosa promotivnih razglednica bilo koje prirode i/ili poveznica na web stranicu poštujući važeće zakone.